Witte de With Contemporary Art
Wayne Modest
M
Wayne Modest

Prof. dr. Wayne Modest is Head van het Research Center for Material Culture, het onderzoeksinstituut van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Hij is bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Modest was eerder hoofdconservator antropologie bij het Horniman Museum in Londen en directeur van de afdeling Museums of History and Ethnography van het Institute of Jamaica in Kingston. Tussen 2010 en 2014 was hij Hoofd Museale Zaken van het Tropenmuseum. Hij heeft lesgegeven aan Yale Centre for British Art, Yale University en de School for Museums Studies, New York University. Het werk van Wayne Modest wordt gedreven door zijn zoektocht naar meer historisch evenredige manieren om het heden te begrijpen, met name in relatie tot materiële cultuur/museumcollecties. Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken rond ‘belonging’ en ‘displacement’, materiële mobiliteit, geschiedenissen van etnografische verzamelingen en tentoonstellingspraktijken, moeilijk/betwist erfgoed met speciale aandacht voor slavernij en (post)kolonialisme, en Carribean Thought. Recent heeft Modest zijn onderzoek en publicaties gewijd aan erfgoed en burgerschap in Europa, met de nadruk op het leven in de stad, en aan etnografische musea en vraagstukken rondom herstel/ reparatie van collectiestukken.