Witte de With Contemporary Art
Over ons
M

Witte de With Center for Contemporary Art heeft een onderzoek in gang gezet naar de naam van het instituut. Bij de oprichting in 1990 werd het vernoemd naar de straat en daarmee naar de bij koloniale uitbuiting betrokken Nederlandse admiraal Witte Corneliszoon de With (1599-1658). We zijn ons bewust geworden van een blinde vlek in onze geschiedenis als instituut, namelijk dat wij onder deze naam activiteiten ontplooien binnen een hedendaagse kunstpraktijk die een kritische houding vooropstelt.

Zie Kennisneming: Witte Corneliszoon de With.


Witte de With Center for Contemporary Art is een toonaangevende openbare instelling voor hedendaagse kunst en de daaraan gerelateerde discoursen. Kritische reflectie op actuele vraagstukken door middel van innovatieve tentoonstellingen, theoretische en educatieve programma's, discussie, onderzoek en publicaties is de kern van zijn missie.

Opgericht in 1990 en gevestigd in Rotterdam, fungeert het instituut als een platform voor opkomende en gevestigde kunstenaars, curatoren en schrijvers uit de hele wereld, waarmee we een internationaal intellectueel klimaat, een vruchtbaar netwerk en nieuwe samenwerkingen creëren.De vraag welke rol het instituut kan spelen in relatie tot ontwikkelingen in de hedendaagse kunsten wordt voortdurend heroverwogen en elke directeur heeft hier zijn of haar eigen stempel op gedrukt. Zo blijven onze programma’s toegang bieden tot diverse artistieke praktijken en nemen ze onder de loep hoe niet alleen hedendaagse kunst, maar ook het kunstinstituut zelf vertegenwoordigd en waargenomen wordt door verschillende publieksgroepen.

Witte de With Center for Contemporary Art heeft een onderzoek in gang gezet naar de naam van het instituut. Bij de oprichting in 1990 werd het vernoemd naar de straat en daarmee naar de bij koloniale uitbuiting betrokken Nederlandse admiraal Witte Corneliszoon de With (1599-1658). We zijn ons bewust geworden van een blinde vlek in onze geschiedenis als instituut, namelijk dat wij onder deze naam activiteiten ontplooien binnen een hedendaagse kunstpraktijk die een kritische houding vooropstelt.

Zie Kennisneming: Witte Corneliszoon de With.


Witte de With Center for Contemporary Art is een toonaangevende openbare instelling voor hedendaagse kunst en de daaraan gerelateerde discoursen. Kritische reflectie op actuele vraagstukken door middel van innovatieve tentoonstellingen, theoretische en educatieve programma's, discussie, onderzoek en publicaties is de kern van zijn missie.

Opgericht in 1990 en gevestigd in Rotterdam, fungeert het instituut als een platform voor opkomende en gevestigde kunstenaars, curatoren en schrijvers uit de hele wereld, waarmee we een internationaal intellectueel klimaat, een vruchtbaar netwerk en nieuwe samenwerkingen creëren.De vraag welke rol het instituut kan spelen in relatie tot ontwikkelingen in de hedendaagse kunsten wordt voortdurend heroverwogen en elke directeur heeft hier zijn of haar eigen stempel op gedrukt. Zo blijven onze programma’s toegang bieden tot diverse artistieke praktijken en nemen ze onder de loep hoe niet alleen hedendaagse kunst, maar ook het kunstinstituut zelf vertegenwoordigd en waargenomen wordt door verschillende publieksgroepen.

Wij bieden kunstenaars en curatoren een intellectueel en stevig platform voor gedurfde experimenten, die wij dankzij onze over de jaren geperfectioneerde productiecapaciteit op hoogwaardig niveau verwezenlijken. Voor verschillende doelgroepen bieden wij de mogelijkheid om een diepgaand engagement aan te gaan met kunst, kunstenaars en kritische denkers, die cruciale visies bieden op onze tijd. Reflectie met en input van Witte de Withs publiek staan centraal in onze programmering door middel van educatieve projecten en publieke evenementen.

Omdat wij werken met zowel een kernteam van curatoren als gastcuratoren uit de hele wereld, is de instelling wendbaar, responsief, innovatief en experimenteel en biedt het dynamische alternatieven voor traditionele museummodellen. De kern van onze activiteiten is samenwerking, binnen een actief netwerk dat zich zowel in de regio als over de wereld uitstrekt. We verenigen het globale en lokale en beschouwen deze polen als onlosmakelijk verbonden met elkaar; beide maken onderdeel uit van onze veelzijdige benadering van hedendaagse kwesties. De stad Rotterdam biedt een inspirerende basis voor onze veelzijdige ondernemingen en samenwerkingsverbanden.

toon meer
sluiten