Witte de With Contemporary Art
Kobe Matthys
M
Kobe Matthys

Kobe Matthys (1970, BE) is de oprichter van ‘Agency’, een internationaal initiatief gevestigd in Brussel. Agency bestaat uit een groeiende ‘lijst met dingen’ die de radicale scheiding tussen de classificaties van natuur en cultuur tegenwerken. Deze lijst met dingen komt met name voort uit juridische zaken en geschillen waarin intellectueel eigendom (copyrights, patent, handelsmerken, etc.) in verschillende gebieden over de hele wereld een grote rol speelt. Het concept van intellectueel eigendom is afhankelijk van de fundamentele aanname dat er een scheiding bestaat tussen natuur en cultuur, en daaruit volgend tussen expressie en ideeën, creatie en feiten, subject en object, mens en niet-mens, originaliteit en traditie, individu en collectief, lichaam en geest, etc.. Elk ‘ding’ of controverse die in de lijst is opgenomen, vormt een getuige van een moment van vertwijfeling over deze scheiding. Agency verwezenlijkt deze ‘dingen’ middels variërende ‘verzamelingen’ in tentoonstellingen, performances, publicaties en ander vormen. Elke verzameling speculeert over de verschillende mogelijkheden om uitgesloten agentschappen mee te laten tellen. Deze fantasieën verkennen op topologische wijze de operatieve gevolgen van de complexe structuur rondom het intellectuele eigendom, hun implicaties voor de kunstpraktijk en de wijze waarop ze kunnen bestaan.