Witte de With Contemporary Art
Over
M
Sarah van Overeem-van der Tholen
Business Coordinator

Als zakelijk coördinator van Witte de With houdt Sarah van Overeem-van der Tholen (NL) zich sinds 2013 bezig met organisatieontwikkeling en fondsenwerving. Na het behalen van een propedeuse Rechtsgeleerdheid volgde zij de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen en de master Kunstbeleid en Cultureel Management aan de Universiteit van Amsterdam. Als kunstadviseur begeleidde zij bedrijven, overheidsinstellingen en particuliere verzamelaars bij de opbouw van hun collectie.