Witte de With Contemporary Art
Bert van Meggelen
M
Bert van Meggelen

Bert van Meggelen (1946) is directeur van MAAT-werk, bureau voor stedelijke programma’s en culturele planologie, en voormalig directeur van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Van Meggelen was in 2001 de intendant van Rotterdam Culturele Hoofdstad, waarbij als motto – naar analogie van De Onzichtbare Steden van Italo Calvino – werd gekozen voor het veelvormige, multidisciplinaire, multiculturele Rotterdam is vele steden. Een “bottom up” programmering representeerde en bevroeg de urbane samenleving van de toekomst. Van Meggelen wordt veelvuldig gevraagd voor advieswerk, debatten en commissies op het gebied van stedelijke projecten en culturele planologie en is momenteel onder meer voorzitter van Stichting European Nederland, de Europese prijsvraag voor jonge architecten op het gebied van architectuur en stedenbouw.
Recente projecten behelzen onder meer een stedelijk programma voor de Grote Markt in Groningen, de voorbereiding van een Triënnale voor internationale landschapsarchitectuur (Apeldoorn, 2008), adviseur voor de stad Pecs in Hongarije (in het kader van de competitie culturele hoofdstad van Europa 2010), het ontwikkelen van een stedelijk programma voor een nieuw gebied in de stad Dordrecht ( Stadswerven).