Witte de With Contemporary Art
John Phillips
M
John Phillips

John Phillips is Professor aan de afdeling Engelse Taal en Literatuur van de Nationale Universiteit van Singapore. Hij schrijft over filosofie, literatuur, deconstructie, kritische theorie, urbanisme, militaire technologie en esthetica.
Website: courses.nus.edu.sg/course/elljwp/