Witte de With Contemporary Art
Adriaan Rademaker
M
Adriaan Rademaker

Dr. Adriaan Rademaker doceert Griekse Taal – en Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het analyseren van de samenhang en de functie van Griekse literaire teksten als manifestaties van het Oudgriekse publieke discours. Onderzoeksthema’s zijn onder andere het overredende gebruik van Oudgriekse waarde-termen in verschillende literaire genres (tragedie, Aristophanes’ komedies, historiografie en Plato – zie vooral ‘Sophrosyne and the Rhetoric of Self-Restraint, Leiden, 2005′), en onderzoek naar de linguïstische eigenschappen van Oudgriekse prozateksten met een overredende functie (historiografie, retoriek). Momenteel werkt Rademaker aan een studie naar het Oudgriekse gedachtegoed over taal en discours ten tijde van de vijfde eeuw v.Chr. (NWO onderzoeksproject ‘The Limits of Language’, o.l.v. Prof. Ineke Sluiter). Als docent aan de Universiteit Leiden en elders behandelt Rademaker een breed scala aan onderwerpen op het gebied van Griekse taal en linguïstiek, waaronder onder andere Griekse Taal en grammatica, Griekse Taalkunde, Attisch drama (tragedie en komedie), epische poëzie (Homerus) en historiografie (Thucydides).