Witte de With Contemporary Art
Programma—Across the Board
M
Across the Board

Across the Board is een langlopend platform voor de ontwikkeling van cultuur via een interdisciplinaire uitwisseling. In de vorm van een reeks masterclasses geleid door gastdocenten – toonaangevende figuren uit de kunsten, bedrijfswereld en politiek – werkt een selecte groep veelbelovende professionals samen om de gedeelde waarden tussen hun verschillende domeinen te duiden en waar nodig te herzien, om zo te komen tot een meer veelzijdige en genuanceerde werkwijze voor het gehele culturele veld. Ook op de lange termijn beoogt Across the Board een blijvend platform te bieden voor domeinoverstijgende uitwisseling tussen toekomstige alumni.