Sofía Hernández Chong Cuy volgt hiermee Defne Ayas op, directeur sinds 2012. Ayas vertrekt na het instituut succesvol geleid te hebben gedurende twee termijnen van drie jaar, het maximum voor een directeur bij Witte de With.

Sofía Hernández Chong Cuy, oorspronkelijk afkomstig uit Mexico, is sinds 2011 curator hedendaagse kunst bij Colección Patricia Phelps de Cisneros. Daarnaast ontwikkelde zij educatieve projecten, was zij actief als schrijver en uitgever, als adviseur voor Fundación Alumnos47 en was zij curator voor museumprojecten. Ze was verantwoordelijk voor de tentoonstellingsreeks The Neighbors (2016−2017) bij The Bronx Museum of the Arts in New York, en Let’s Walk Together (2016), een overzichtstentoonstelling van Mario Garcia Torres bij Museum Tamayo in Mexico-City, het instituut waarvan zij directeur was in de periode 2009-2010. Hernández Chong Cuy was artistiek directeur en hoofdcurator van de 9de Bienal do Mercosul in Porto Alegre, Brazilië (2013) en agent van Documenta [13] (2012) in Kassel. Daarvoor was zij in New York curator en programmaleider bij Art in General en associate curator bij de Americas Society.

Kees Weeda, voorzitter van de Raad van Toezicht van Witte de With: “Witte de With heeft gedurende het afgelopen tweeënhalve decennium diverse identiteiten aangenomen. Iedere opeenvolgende directeur heeft zijn of haar stempel op het instituut gedrukt, op basis van de meest actuele inzichten op het gebied van hedendaagse kunst. Hoe de rol van het instituut te bepalen is daarbij een steeds terugkerende vraag. We zien uit naar de aankomende periode met Sofía Hernández Chong Cuy en naar het gezamenlijk verder bouwen aan het Cultuurplan. We zijn ervan overtuigd dat haar eerdere ervaring en leiderschapskwaliteiten als curator de positie van het instituut als pionierend platform voor kunst, cultuur en debat nog steviger zal verankeren in de lokale, nationale en internationale kunstwereld.”

“Ik ben vereerd en opgetogen om invulling te mogen gaan geven aan het directeurschap van Witte de With, wiens programma en bijdragen aan het veld ik zo lang bewonderd heb,” aldus Hernández Chong Cuy. “Ik zal deze gelegenheid aangrijpen om onderzoek te doen naar de uiteenlopende manieren waarop kunstenaars de gevoelens van onze tijd visualiseren, met initiatieven die het heden doorgronden, altijd met ons culturele archief als basis, om zo de fundering te leggen voor nieuwe georganiseerde denkvormen.” Als directeur zal Hernández Chong Cuy zich ook buigen over het recente besluit van Witte de With om een verandering aan te brengen in de naam, zodat deze beter overeenkomt met de waarden die het instituut wil uitdragen als centrum voor hedendaagse kunst en cultuur. Zij zal zich blijven verbinden aan het werk van kunstenaars met wie zij al eerder samenwerkte en wier werk vaak nog niet eerder in Nederland te zien geweest is. Ook kijkt Hernández Chong Cuy uit naar de samenwerking met kunstenaars die zij zal leren kennen gedurende haar ambtsperiode en onderzoek bij Witte de With.

Kees Weeda voegt toe: “Gedurende het directeurschap van Defne Ayas heeft Witte de With zich opengesteld voor een breder publiek. Op globale schaal werden mensen bereikt met het brede scala aan hooggewaardeerde tentoonstellingen, actuele publieke programma’s, gedurfde publicaties en een groeiend aantal educatie-initiatieven. Ayas zorgde bovendien voor een herpositionering van Witte de With in thuishaven Rotterdam. We zijn trots op haar en willen haar bedanken voor haar tomeloze inzet voor het verbeteren van het profiel van ons instituut op nationaal en internationaal niveau.”

“Ik kijk enthousiast terug op dat wat we in de afgelopen zes jaar hebben bereikt,”, aldus Ayas, “met name op het feit dat we een meer open en inclusieve locatie zijn geworden. We zijn een plaats voor excellente tentoonstellingen gebleven en tegelijk getransformeerd in een podium voor debat over de rol van kunst en cultuur in de maatschappij, op zowel landelijke als globale schaal. Ik ben dankbaar dat ik hier de gelegenheid heb gekregen om samen te werken met de meest genereuze en uitdagende kunstenaars, denkers en schrijvers van nu. Ik zal deze plek en zijn mensen koesteren voor de rest van mijn leven. De aanstelling van Sofía betekent een prachtige doorstart van onze ambities om dit instituut een blijvend relevante factor te laten zijn. Ze is consciëntieus en haar visie als curator is standvastig. Ze is daarmee de perfecte persoon om dit instituut te leiden naar het volgende, en mogelijk belangrijkste, hoofdstuk in zijn ontwikkeling.”