Witte de With Contemporary Art
Over—G. Ph. Verhagen - Stichting
M
G. Ph. Verhagen - Stichting

De G. Ph. Verhagen - Stichting is in 1950 opgericht door de Kralingse industrieel G.Ph. Verhagen en trad in werking bij zijn overlijden in 1961. De Stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen, die in Rotterdam gevestigd zijn en bij hoge uitzondering aan nationaal opererende instellingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de stichtings website.