Witte de With Contemporary Art
Programma—Para | Fictions
M
Para | Fictions
29 januari 2016 – 18 februari 2018

Als zowel kunst als literatuur vormen van denken zijn, wat ontstaat of gaat verloren in kruisbestuivingen, vertalingen en interactie tussen de twee? Zijn hun scheidslijnen willekeurig of eenvoudig te overbruggen? Hoe omhullen en onthullen beide vormen zich binnen de expositieruimte? Hoe verhoudt maken zich tot schrijven, en bekijken zich tot lezen?

Witte de With presenteert Para | Fictions, een serie die ontsproot uit de bijzondere overeenkomsten tussen literatuur en beeldende kunst in de hedendaagse cultuur op de begane grond via het werk van tien kunstenaars. Elk project gaat uit van een andere artistieke methodologie, die volgt uit een combinatie van de visuele interesses en literaire achtergrond van elke kunstenaar, om te onderzoeken hoe levensvatbaar het is ‘referentie’ als ‘vorm’, en ‘vertaling’ als ‘co-auteurschap’ te zien. De Para | Fictions serie ontsproot uit de bijzondere overeenkomsten van literatuur en beeldende kunst in de hedendaagse cultuur; een landschap bestaande uit ongelijksoortige maar verwante topografieën van invloed, gebruikmakend van fictie als een onderzoeksmethodologie, met een theoretisch discours rond het fictieve karakter van het hedendaagse zelf.

Concept: Defne Ayas, Natasha Hoare
Curators: Defne Ayas, Natasha Hoare, Samuel Saelemakers

Programma:
Calla Henkel & Max Pitegoff
29 januari – 10 april 10 2016
Oscar Santillan
22 april – 10 juli 2016
Lucy Skaer
15 juli – 2 oktober 2016
Mark Geffriaud
14 oktober 2016 – 15 januari 2017
Laure Prouvost
27 januari – 2 april 2017
Daniel Dewar & Grégory Gicquel
14 april – 9 juli 2017
Rayyane Tabet
21 juli – 8 oktober 2017
Dineo Seshee Bopape
20 oktober – 18 februari 2018