Het betreft het voeren en afhandelen van de financiële administratie van de stichting in het programma Accountview.
Er is sprake van de volgende administraties: crediteuren, debiteuren, kas, bank en creditcard. Wekelijks worden er volgens een bepaald protocol batch-betalingen verricht.
Per kwartaal worden er btw-aangiftes gedaan bij de belastingdienst en maandelijks wordt de salarisadministratie, welke door een extern bureau wordt aangeleverd, ingevoegd.
Jaarlijks wordt er in overleg een jaarrekening samengesteld welke door een accountant wordt gecontroleerd.

Kennis met het voeren van een financiële administratie is vereist, ervaring met het programma Accountview aanbevolen.

Ben je geïnteresseerd stuur een bericht naar [email protected].

Witte de With Center for Contemporary Art streeft ernaar om met haar personeelsbestand een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving.